ManufacturersJIANGSU JIAOYAN MARINE EQUIPMENT CO LTD ex JIANGYIN XINJIANG F.R.P. CO LTD
QINGDAO BEIHAI SHIPBUILDING HEAVY INDUSTRY CO. LTD
HLB CO LTD (HYUNDAI LIFEBOATS)/ BADA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD

ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING CO. LTD
ARIM MACHINERY & ENG CO.
ZHENJIANG MARINE AUXILIARY MACHINERY WORKS

WUXI HAIHONG BOAT MAKING CO LTD
DONGNAM MARINE CRANE CO LTD
DONG WOO MACHINERY & ENGINEERING CO. LTD